ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

NOVES TROBALLES EN LA COVA SANTA

2018-04-16
Durant els nostres treballs d’exploració en la serra del Capurutxo s’han realitzat noves troballes en la Cova Santa.
NOVES TROBALLES EN LA COVA SANTA

Durant els nostres treballs d’exploració en la serra del Capurutxo s’han realitzat noves troballes en la Cova Santa.

Pou Inesperat, un P-25 descobert durant les nostres exploracions.


Des de l’any 2014 el Club d’Espeleologia l’Avern porta endavant el Projecte d’Exploracions Espeleològiques en la Serra del Capurutxo en la població de la Font de la Figuera. Dintre d’aquest projecte, i entre altres cavitats també de cert interès, s’ha revisat totalment la Cova Santa, coneguda cavitat valenciana i una de les grans clàssiques del territori.

Fruit d’aquestes tasques de re-exploració i revisió s’han aconseguit noves troballes a la cavitat. Algunes d’aquestes troballes son de interès arqueòlogic i es troben actualment en estudi, motiu pel que no podem aportar més dades al respecte. 
 
Però, altres troballes ens han posat de manifest que la Cova Santa tot i ser una cavitat habitualment visitada pel col•lectiu espeleològic encara amagava al seu interior nous indrets mai explorats.
 
L’haver realitzat diferents escalades, i no descartant cap possible continuació, ens han conduit a nous espais i noves verticals inèdites. El Pou Inesperat (P-25) i els Pous de la Unió totalment independents de les vies de descens habituals, son sens dubte una gran troballa. Acompanyant a les tasques d’exploració, s’ha realitzat una detallada topografia de la cavitat on es podra apreciar la nova dimensió que ofereix la cavitat.
 
A hores d’ara i amb les tasques finalitzades a la cavitat, la mateixa ens ofereix els següents resultats; 822 metres de desnvolupament i una profunditat de -85 metres.Esperem en breu poder mostrar al col•lectiu tant la nova topografia com el complet treball que s’està realitzant de la Cova Santa, com de la resta de cavitats de la Serra del Capurutxo.
 

 
P-9 en el la zona dels Pous de la Unió, aquest sector permet arribar al Pou Inesperat i altres nous indrets.
 

NUEVAS HALLAZGOS EN LA COVA SANTA

Durante nuestros trabajos de exploración en la sierra del Capurutxo se han realizado nuevos hallazgos en la Cova Santa.
 

Desde el año 2014 el Club d'Espeleología l'Avern lleva adelante el Proyecto de Exploraciones Espeleologicas en la Sierra del Capurutxo en la población de la Font de la Figuera. Dentro de este proyecto, y entre otras cavidades también de cierto interés, se ha revisado totalmente la Cova Santa, conocida cavidad valenciana y una de las grandes clásicas del territorio.
 
Fruto de estas tareas de re-exploración y revisión se han conseguido nuevos hallazgos en la cavidad. Algunos de estos hallazgos son de interés arqueológico y se encuentran actualmente en estudio, por lo que no podemos aportar más datos al respecto.
 
Pero, otros hallazgos nos han puesto de manifiesto que la Cova Santa a pesar de ser una cavidad habitualmente visitada por el colectivo espeleológico aún escondía en su interior nuevos lugares nunca explorados.
 
El haber realizado diferentes escaladas, y no descartando ninguna posible continuación, nos han conducido a nuevos espacios y nuevas verticales inéditas. El Pou Inesperat(Pozo Inesperado) y los Pozos de la Unión totalmente independientes de las vías de descenso habituales, son sin duda un gran hallazgo. Acompañando a las tareas de exploración, se ha realizado una detallada topografía de la cavidad donde se podrá apreciar la nueva dimensión que ofrece la cavidad.
 
A estas alturas y con las tareas finalizadas en la cavidad, la misma nos ofrece los siguientes datos; 822 metros de desarrollo y una profundidad de -85 metros. Esperamos en breve poder mostrar al colectivo tanto la nueva topografía como el completo trabajo que se está realizando de la Cueva Santa como del resto de cavidades de la Sierra del Capurutxo.
 
 
Zona de noves galeries després del Pou Inesperat.