ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

ALMAIG 33

2018-03-24
La nostra entitat publica en aquesta revista l’article Avencs de la Balarma. Una Aproximació a cinc cavitats de Vallada.
REVISTA ALMAIG 33

 

El passat mes de desembre de 2017, va vorer la llum un nou numero de la revista Almaig editada per l’associació La Nostra Terra d'Ontinyent. En aquesta ocasió el treball reflectit a les seves pagines correspon a les tasques que la nostra entitat va dur endavant durant l’any 2015 a les cavitats de la Balarma en la veïna població de Vallada.
 
Avencs de la Balarma. Una aproximació a cinc cavitats tectòniques de Vallada. És l’article on es donen a conèixer tant els resultats de les nostres exploracions, com les noves topografies de les cavitats estudiades, alhora que es realitza una detallada descripció de les mateixes.
 
Des del Club d’Espeleologia l’Avern volem agrair a la associació La Nostra Terra la possibilitat de publicar i difondre aquest treball.

 

 


 
El pasado mes de diciembre de 2017, vió la luz un nuevo número de la revista Almaig editada por la asociación La Nostra Terra de Ontinyent. En esta ocasión el trabajo reflejado en sus páginas corresponde a las tareas que nuestra entidad llevó a cabo durante el año 2015 en las cavidades de la Balarma, en la vecina población de Vallada.
 
Avencs de la Balarma. Una aproximació a cinc cavitats tectóniques de Vallada. Es el artículo donde se dan a conocer tanto los resultados de nuestras exploraciones, como las nuevas topografías de las cavidades estudiadas, al tiempo que se realiza una detallada descripción de las mismas.
 
Desde el Club d'Espeleología l'Avern queremos agradecer a la asociación La Nostra Terra la posibilidad de publicar y difundir este trabajo.