ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

NOVA TROBALLA EN LA SERRA DEL CAPURUTXO

2017-10-18
Durant els nostres treballs en la zona s’ha aconseguit descobrir una nova sala en la Cova de la Balconada.
 
NOVA TROBALLA EN LA SERRA DEL CAPURUTXO
 
Durant els nostres treballs en la zona s’ha aconseguit descobrir una nova sala en la Cova de la Balconada.
 

Continuant amb les tasques d’exploració que el Club d’Espeleologia l’Avern porta endavant des de l’any 2014 en la zona del Capurutxo, en la veïna població de La Font de la Figuera, vam visitar la Cova de la Balconada. Aquesta cavitat de fàcil accés obre les seves dues entrades al peu del cingle on podem trobar la Cova Santa, formant les dos part del mateix fenomen geològic.
 
La Cova de la Balconada amb un escàs desenvolupament, està formada per una fractura ascendent on els grans blocs encastats formen les diferents estàncies de la cavitat. La nostra intenció era topografiar la cavitat i posicionar-la per tal de sumar-la al catàleg que estem fent de les cavitats d’aquesta zona. I la veritat no teníem esperances de trobar continuïtat en la mateixa.
 
Durant les tasques de topografia va ser quan vam entreveure una possible continuació per una estreta escletxa. En intentar forçar per diferents punts aquesta escletxa, vam aconseguir en la seva zona alta progressar per una estretor d’uns 10 metres i a penes 35 centímetres en la zona més ampla. Aquesta estretor desbocava en una zona on es guanyava comoditat fins a un ressalt d’uns tres metres. Superat aquest últim obstacle vam accedir a una estància de 15 metres de llarga per 4 d’amplària, amb uns tres metres d’alçada. Sense ser res espectacular aquesta estància es la de majors dimensions actualment de la cavitat.
 
Posteriorment a les nostres exploracions, i per tal de dissipar qualsevol dubte de que la Nova Sala es tractava d’una cosa inèdita, vam preguntar a companys nostres, pioners en les exploracions de la zona, així com a altres coneixedors de les cavitats del Capurutxo, els quals en van afirmar desconèixer l’existència d’aquesta sala. Es per això, i per no haver trobat cap marca d’anteriors vistes (petjades, marques de carbur, pintades, etc...) que podem afirmar lo inèdit d’aquesta troballa.
 
A hores d’ara les exploracions en el Capurutxo continuen!!!!!

 
 
 
 

NUEVO HALLAZGO EN LA SIERRA DEL CAPURUTXO
Durante nuestros trabajos en la zona se ha logrado descubrir una nueva sala en la Cova de la Balconada.

Continuando con las tareas de exploración que el Club d'Espeleología l'Avern lleva adelante desde el año 2014 en la zona del Capurutxo, en la vecina población de La Font de la Figuera, visitamos la Cova de la Balconada. Esta cavidad de fácil acceso abre sus dos entradas al pie del risco donde podemos encontrar la Cova Santa, formando las dos parte del mismo fenómeno geológico.
 
La Cova de la Balconada con un escaso desarrollo, está formada por una fractura ascendente donde los grandes bloques empotrados forman las diferentes estancias de la cavidad. Nuestra intención era topografiar la cavidad y posicionarla para sumarla al catálogo que estamos realizando de las cavidades de esta zona. Y la verdad no teníamos esperanzas de encontrar continuidad en la misma.
 
Durante las tareas de topografía fue cuando pudimos entrever una posible continuación por una estrecha fractura. Al intentar forzar por diferentes puntos esta farctura, conseguimos en su zona alta progresar por una estrechez de unos 10 metros y apenas 35 centímetros en la zona más ancha. Esta estrechez desembocaba en una zona donde se ganaba comodidad hasta un resalte de unos tres metros. Superado este último obstáculo accedimos a una estancia de 15 metros de larga por 4 de ancho, con unos tres metros de altura. Sin ser nada espectacular esta estancia es la de mayores dimensiones actualmente de la cavidad.
 
Posteriormente a nuestras exploraciones, y para disipar cualquier duda de que la Nueva Sala se trataba de algo inédito, preguntamos a compañeros nuestros, pioneros en las exploraciones de la zona, así como a otros conocedores de las cavidades del Capurutxo , los cuales en afirmaron desconocer la existencia de esta sala. Es por ello, y por no haber encontrado ninguna marca de anteriores vistas (huellas, marcas de carburo, pintadas, etc ...) que podemos afirmar LO inédito de este hallazgo.
 
A estas alturas las exploraciones en el Capurutxo continúan !!!!!