ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

ACTIVITATS

Treball en l'Avenc del Castell de Vallada.

2012-11-29

Treballs en l'Avenc del Castell de Vallada.

Durant el mesos de gener i febrer del 2011, dos membres del Club d'Espeleologia l'Avern van dur a terme les tasques de reinstal·lació, d'actualització de dades de la fitxa tècnica, i de localitazció topogràfica de la cavitat valladina coneguda com l'Avenc del Castell. 

La cavitat amb els seus -105 metres de fondària, es l'avenc més profund del terme de Vallada excavat en roca calcàrea. El treball realitzat pretén donar a conéixer aquesta cavitat oblidada pel col·lectiu. El treball va ser publicat a la revista Lapiaz 33, editada per la Federació Valenciana d'Espeleologia.

 

Tasques de re-equipament en la cavitat.

 

 


Text i foto per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.