ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

ACTIVITATS

S’Ombria des Avencs Vs. Penya Medoc.

2021-09-21
S’Ombria des Avencs Vs. Penya Medoc.
 
Apunts sobre la toponímia en la nostra zona d’exploració a Tàrbena.
 
 
En les següents línies volem aclarir certes contradiccions en la toponímia de la nostra zona d’exploració al terme municipal de Tàrbena, i en la que portem endavant els nostres treballs d’estudi i catalogació de cavitats. D’aquestes contradiccions vam ser conscients ja des de la primera pressa de contacte amb el lloc. Ara, i des d’aquest espai volem aportar el nostre granet de sorra per poder recuperar -i donar a conèixer- la toponímia original de la zona al col·lectiu espeleològic. 
 
Quan l’any 2019 vam sol·licitar una zona de treball al terme de Tàrbena a la Federació Valenciana d’Espeleologia, la vam sol·licitar baix el nom de Penya Medoc, toponímia amb la que tot el col·lectiu espeleològic coneixia la zona, i amb la que des de la dècada dels 60 del passat segle venia presentant-se tota publicació o treball relacionada amb la zona. Però, el primer moment en el que vam observar una de les contradiccions amb l’ús d’aquest nom, va ser quan al posar-se amb contacte amb el batle de Tàrbena, Fran Molines, per donar-li a conèixer les nostres tasques en la zona quan vam anomenar-li el topònim de Penya Medoc, va mostrar un total desconeixement del mateix, i va fer ús del topònim de s’Ombria des Avencs.
 
Arrel d’aquesta conversa, i com sempre, amb el nostre compromís de recuperar i defensar la nostra cultura i el nostre patrimoni, tant natural com cultural, vam començar a indagar en l’assumpte. En primer lloc vam preguntar al nostre company Josep Fernández Peris -Arqueòleg, historiador i espeleòleg-  sobre la qüestió, aclarint-nos que els primers exploradors que van arribar a la zona als anys 60 ho van fer amb la cartografia militar de l’època, atorgant aquesta toponímia (Peña Medoc) tant a la zona com a les cavitats explorades.
 
Posteriorment, i amb conversa personal amb uns del membres del G. E. Bajoqueta -grup que va realitzar un gran treball en la zona als principis dels anys 80 del passat segle- ens va confirmar que van continuar amb la denominació de Penya Medoc pel fet que era la que apareixia en la cartografia militar de la que feien ús, encara que ja eren conscients de que tant la gent de Tàrbena, com la dels pobles del voltant desconeixien d’aquesta denominació, i feien referencia a s’Ombria des Avencs.
 
Amb aquestes premisses, vam consultar l’estudi realitzat per Joan-Lluís Monjo i Núria Soliveres, Toponímia dels Pobles Valencians. Tàrbena, la Marina Baixa. On realitzen un profund i complet treball sobre la toponímia del terme, i en el que en cap cas, ni en lloc, és fa referència o apareix el topònim Penya Medoc.
 
D’aquesta petita indagació en la toponímia de Tàrbena, i de les converses mantingudes amb la gent del poble, ens deixa clar que l’autèntic topònim de la zona es tracta de s’Ombria des Avencs. 
 
Som sabedors que el topònim atorgat pel col·lectiu espeleològic de l’època -pels mitjans de que disposaven, i per viure en una realitat on el valencià i els seus topònims eren castellanitzats, substituïts i fins i tot prohibits- pot perdurar en el temps, de fet nosaltres mateix pot ser fem referència al mateix per donar forma i ajudar a la comprensió de les nostres tasques en la zona, i en els posteriors publicacions. 
 
Però, des del Club d’Espeleologia l’Avern -i com hem dit abans- amb un compromís real en la defensa del nostre patrimoni, utilitzarem d’ara endavant la toponímia de s’Ombria des Avencs, tant per referenciar la zona de treball, com per atorgar la nomenclatura de les cavitats en estudi. Així, esperem al llarg del temps poder restablir el topònim original, i fer desaparèixer aquesta contradicció.
 
 
         
 
En la imatge de l'esquerra es pot vorer el toponím de s'Ombria des Avencs en la cartografía actual, front al planòl militar de la imatge de la dreta on apareix la denominació de Penya Medoc.
 
 
 
 
 
 

Text per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz / Imatges IGN. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.