ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

ACTIVITATS

Comissió de Seguiment de l’Estat de Conservació de l’Avenc de Joan Guiton.

2021-02-06
Comissió de Seguiment de l’Estat de Conservació de l’Avenc de Joan Guiton.
 
Des del Club d’Espeleologia l’Avern, volem anunciar al col•lectiu espeleològic la creació de la Comissió de Seguiment de l’Estat de Conservació de l’Avenc de Joan Guiton. 
 
L’Avenc de Joan Guiton situat en el terme de Fontanars dels Alforins, i descobert pel col•lectiu espeleològic a principi de la dècada dels 90 del passat segle, representa el model de gran cavitat al territori valencià. Amb una fondària de -211 metres, que la situa a hores d’ara com a tercera cavitat més profunda del País Valencia, i amb un desenvolupament que s’aproxima al quilòmetre i mig. Unides aquestes característiques a una complexa morfologia, i a tractar-se d’una cavitat on es va realitzar una de les més importants troballes paleontològiques que s’han realitzat en els últims temps al nostre territori, fan que actualment la cavitat puga gaudir de diferents graus de protecció. Entre els que destaquen el estar catalogada -gracies a la troballa del Lleopard de l’Avenc de Joan Guiton- com a Bé d’Interès Cultural (BIC) i ser Patrimoni Natural Protegit des de l’any 2019. A més a més, i com totes les cavitats valencianes, el decret 65/2006 també li atorga la protecció com a espai natural.
 
El motiu que ha impulsat la creació d’una comissió per a la conservació i protecció d’aquesta  cavitat, ve motivat per la informació rebuda el passat mes de març de l’any 2020, i en ple confinament. El Coordinador del Grup d’Espeleosocors Valencià de la Federació d’Espeleologia de la Comunitat Valenciana, ens va informar de que membres del citat grup, havien proposat el realitzar una practica de rescat en les noves zones de l’Avenc de Joan Guiton -i que sabedors com eren- de que les pròpies característiques de la cavitat impossibilitaven el pas de la camilla en diferents llocs, els mateixos membres que proposaven la practica, proposaven eixamplar els punts estrets mitjançant desobstruccions, i així poder dur endavant la mateixa.
 
Nosaltres com a exploradors de l’Avenc de Joan Guiton, i com a espeleòlegs conscienciats amb la conservació de les cavitats, vam remetre una contundent resposta de total desaprovació a lo que consideràvem una mala practica, poc ètica, i que vulnerava tots els principis de conservació. A més de tractar-se d’un greu delicte mediambiental. Amb aquesta informació –i sabedors de que hi havien antecedents en altres cavitats- ens vam proposar dur a l’Assemblea de federació el debat sobre aquestes practiques, cosa que a hores d’ara ens ha estat impossible.
 
Convençuts que la millor manera de protegir l’Avenc de Joan Guiton era l’acció directa, des del Club d’Espeleologia l’Avern i amb el suport de l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins, i diferents col•lectius, s’ha impulsat la Comissió de Seguiment de l’Estat de Conservació de l’Avenc de Joan Guiton. Aquest projecte de protecció, del que han estat informats tant el Servei de Protecció de la Natura de la Guardia Civil (SEPRONA), com les autoritats arqueològiques, pretén realitzar diferents accions, entre les que destacarien informes regulars de l’estat de la cavitat, etc... 
 
Esperem que amb aquestes accions pugam aconseguir el que nosaltres -i tots els exploradors que han dedicat el seu temps i esforços a donar a conèixer aquesta important cavitat- desitgem, que l’Avenc de Joan Guiton arribe a les futures generacions tal i com el vam trobar nosaltres.
 
 
 

 

Comisión de Seguimiento del Estado de Conservación de l’Avenc de Joan Guiton.

Desde el Club d’Espeleologia l’Avern, queremos anunciar al colectivo espeleológico la creación de la Comisión de Seguimiento del Estado de Conservación de l’Avenc de Joan Guiton.
 
L’Avenc de Joan Guiton, se trata de una sima situada en el término municipal de Fontanars dels Alforins (Valencia), y descubierto por el colectivo espeleológico a principios de la década de los 90 del pasado siglo. Representa el modelo de gran cavidad en el territorio valenciano. Con una profundidad de -211 metros, que la sitúa en la actualidad como tercera cavidad más profunda del País Valencià, y con un desarrollo que se aproxima al kilómetro y medio. Unidas estas características a una compleja morfología, y a tratarse de una cavidad donde se realizó uno de los más importantes hallazgos paleontológicos que se han realizado en los últimos tiempos en nuestro territorio, hacen que actualmente la cavidad goce de diferentes grados de protección. Entre los que destacan el ser catalogada -gracias al hallazgo del Leopardo de l’Avenc de Joan Guiton- como Bien de Interés Cultural (BIC) y ser Patrimonio Natural Protegido desde el año 2019. Además, y como todas las cavidades valencianas, el decreto 65/2006 también le otorga la protección como espacio natural.
 
El motivo que ha impulsado la creación de una comisión para la conservación y protección de esta cavidad, viene motivado por la información recibida el pasado mes de marzo del año 2020, y en pleno confinamiento. El Coordinador del Grupo de Espeleosocorro Valenciano de la Federació d’Espeleologia de la Comunitat Valenciana, nos informó de que miembros del citado grupo, habían propuesto el realizar una práctica de rescate en las nuevas zonas de la cavidad -y sabedores como eran- de que las propias características de la cavidad imposibilitaban el paso de la camilla en diferentes lugares, los mismos miembros que proponían la práctica, proponían ensanchar los puntos estrechos mediante desobstrucciones, y así poder llevar adelante la misma.
 
Nosotros como exploradores de l’Avenc de Joan Guiton, y como espeleólogos concienciados con la conservación de las cavidades, remitimos una contundente respuesta de total desaprobación a lo que considerábamos una mala práctica, poco ética, y que vulneraba todos los principios de conservación. Además de tratarse de un grave delito medioambiental. Con esta información -y sabedores de que habían antecedentes en otras cavidades- nos propusimos llevar a la Asamblea de federación el debate sobre estas prácticas, lo que por ahora nos ha sido imposible.
 
Convencidos de que la mejor manera de proteger l’Avenc de Joan Guiton era la acción directa, desde el Club d’Espeleología l’Avern y con el apoyo del Ayuntamiento de Fontanars dels Alforins, y diferentes colectivos, se ha impulsado la Comisión de Seguimiento del Estado de Conservación de l’Avenc de Joan Guiton. Este proyecto de protección, del que han sido informados tanto el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), como las autoridades arqueológicas, pretende realizar diferentes acciones, entre las que destacarían informes regulares del estado de la cavidad, etc...
 
Esperamos que con estas acciones podamos conseguir lo que nosotros -y todos los exploradores que han dedicado su tiempo y esfuerzos a dar a conocer esta importante cavidad- deseamos, que l’Avenc de Joan Guiton llegue a las futuras generaciones tal y como lo encontramos nosotros.
 

 

 

Text per Vicent Sanchis.