ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

ACTIVITATS

Exploracions en el Serruig de Moixent (13-6-2020)

2020-11-12
Exploracions en el Serruig de Moixent (13-6-2020)
 
El dissabte 13 de juny de nou, vam dedicar els nostres esforços a continuar amb els treballs en la Cova del Serruig de Llevant en Moixent. Reprenen les tasques des d’on les vam deixar l’anterior jornada, vam poder explorar diverses incògnites. Totes aquestes incògnites ens van oferir algun resultat, augmentant progressivament el desenvolupament de la cavitat.
 
La primera de les incògnites explorades es tractava d’un pou vertical que vam poder tantejar en l’anterior jornada en la cavitat. Sent necessari desplaçar un gran cudol per poder realitzar el descens i forçar el pas. Realitzant una instal•lació en altura per poder realitzar un contrapès per poder moure el cudol en qüestió, vam iniciar aquesta tasca. Sense massa dificultat –però, si amb certa complexitat- vam poder desplaçar el gran cudol, deixant lliure el pas. Una volta assegurat el descens, vam poder comprovar com la vertical des pres d’uns 10 m de descens es tornava impenetrable. Donant per finalitzada l’exploració d’aquesta incògnita, ens vam dirigir cap a un altre objectiu.
 
El següent objectiu de la jornada es trobava en el sector inicial de les galeries horitzontals d’aquest nivell intermedi de la cavitat. La incògnita a explorar inicialment es desenvolupava en una perillosa i caòtica estància, on vam tindre que progressar entre inestables blocs. Aquesta progressió entre blocs ens va permetre accedir a una galeria descendent. Aquesta galeria en contínua progressió descendent, finalitza en una petita vertical. El descens d’aquesta vertical, ens va situar en una fractura, on després de sortejar en oposició diferents desfonaments vam poder connectar en una de les sales de la zona profunda de la cavitat, realitzant un nou curtcircuit en la cavitat. 
 
Topografiant tot aquest nou sector vam remuntar cap a l’exterior fins a la capçalera del segon pou de la cavitat. En aquest punt, i després d’una petita escalada, vam poder accedir a una sala de mitjanes dimensions. Des d’aquesta estància, i mitjançant un pou d’uns 10 m vam poder connectar de nou amb la zona de galeries del sector intermedi de la cavitat. Amb l’exploració, i posterior topografia de tot aquest sector vam donar per conclosos els treballs en aquesta jornada.
 
 
 
 
 
 
 
Text i fotos per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.