ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

ACTIVITATS

Exploracions en la serra d’Oltà (29-2-2020)

2020-07-07
Exploracions en la serra d’Oltà (29-2-2020)
 
El dissabte 29 de febrer vam dedicar la jornada d’exploració en la serra d’Oltà a dur endavant diferents objectius, com eren el poder tantejar diferents cavitats que per les seves característiques resulten una mica complexes, i topografiar una cavitat horitzontal en el la vessant nord de la serra. També en aquesta jornada voíem prospeccionar un sector de la serra on havíem aprreciat una gran fracturació del terreny. 
 
El primer d’aquestos objectius era poder forçar de nou la severa estretor d’entrada de l’Avenc O-11, la qual ja havia estat tantejada per un dels exploradors amb anterioritat. No sense esforç i patiment, l’estretor va ser superada, desembocant en la primera vertical de la cavitat. Ja en la base d’aquesta vam poder observar com l’exploració d’aquest avenc resultarà com a poc complexa, ja que a la reduïda amplària del mateix, hi ha que afegir lo caòtic e inestable de la seva morfologia. El que si que vam poder constatar és la seva continuïtat per dos sectors ben diferenciats, un al nord, i l’altre en direcció sud.
 
Després de sortir de l’Avenc O-11 ens vam dirigir cap al sector de la serra on havíem apreciat una gran fracturació del terreny. De camí a aquest sector, vam trobar una nova cavitat que no tenim marcada. Aquesta pareix interessant, però, l’entrada deurà ser revisada, ja que l’accés al interior es troba col•lapsat per blocs. 
 
Ja en el sector on volíem realitzar la prospecció, ens vam adonar que teníem raó al sospitar de que tindria interès per a nosaltres. Un gran complex tectònic s’obria davant de nosaltres. Revisant-lo exhaustivament ens un primer moment semblava no oferir cap possible cavitat, fins que al accedir a una gran fractura descendent les nostres esperances es van vorer recompensades. Al final d’aquesta potent fractura s’obre una interessantíssima cavitat, al parèixer inexplorada. Desitjant ja poder tornar el més aviat possible per tal d’explorar aquesta cavitat, vam continuar amb els objectius previstos per aquesta jornada.
 
L’Avenc O-19 -situat a prop de la zona de fracturació anterior- ens restava per topografiar. De camí al mateix, i per casualitat vam trobar un nou avenc inèdit d'entrada molt reduÏa. Marcant-lo com a O-23,  vam continuar cap al nostre objectiu. L’Avenc O-19 es tracta d’una cavitat menuda, i de caràcter horitzontal, així que el realitzar la seva topografia ens va resultar d’allò més senzill. Finalitzada la topografia, vam donar per complits els nostres objectius en la serra d’Oltà en aquesta jornada, plenament satisfets amb els resultats.
 
 
 
 
 
 
 
 
Text i foto per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.