ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

ACTIVITATS

Cova Santa (La Font de la Figuera), nova topografia.

2020-04-16
Cova Santa (La Font de la Figuera), nova topografia.
 
En l’any 2014, el Club d’Espeleologia l’Avern va iniciar les tasques d’exploració i estudi de les cavitats existents en la serra del Capurutxo, en La Font de la Figuera. Fins al passat 2018, on es van finalitzar les nostres tasques en la zona, s’han aconseguit estudiar i catalogar un total de 11 cavitats. Les troballes efectuades en aquestes cavitats amb caràcter purament espeleològic han estat modestes, sent les troballes de caràcter arqueòlogic les més importants.
 
En cadascuna de les cavitats es va realitzar una minuciosa revisió, per tal de descartar qualsevol possible continuació, i una topografia totalment actualitzada.
 
Sens dubte de totes les cavitats estudiades, la de més importància, i on les troballes van ser més rellevants, va ser la Cova Santa. Aquesta clàssica cavitat valenciana, ben coneguda pel col•lectiu espeleològic, ha estat la que més indrets i sorpreses ens ha aportat. Tots els resultats obtinguts tant en la Cova Santa, com en la resta de cavitats de la serra del Capurutxo, és voran reflectits en un futur treball que esperem poder publicar en breu.
 
Com avanç de les nostres tasques, i dels resultats de les mateixes, ens complau compartir amb tot el col•lectiu la nova topografia realitzada pels nostres companys, Vicent Sanchis i Rebeca Díaz de la Cova Santa. En la mateixa, es poden vorer els nous indrets explorats (Pou Inesperat, Escalada Tòxica, etc...) durant els nostres treballs en la cavitat. També en aquesta nova topografia, havem volgut restablir el topònims originals dels dos pous que trobem al interior de la cova. Els quals van ser atorgats pels primers exploradors en l’any 1956 del passat segle, que posteriorment, i mitjançant diverses publicacions i topografies posteriors, van ser substituïts per altres. També cal assenyalar, que en aquesta nova topografia, apareix la connexió de la Cova Santa amb la Cova del Triangle. Dita connexió, va ser efectuada ja en les primeres exploracions a la cavitat, però, que no havia estat representada mai en les topografies posteriors.
 
Esperem que la nostra aportació al coneixement de la Cova Santa, i de les altres cavitats de la serra del Capurutxo, servisquen per protegir i conservar aquest patrimoni natural. 
 
 
Topografia Pou del Balconet (Perfil)
 

 
 
 
 
Topografia Pou del Replanellet (Perfil)
 

 
 
 
 
 
 
Topografia Cova Santa (Plantes)
 

 
 
 
 
 
 
 
Text i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.