ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

ACTIVITATS

Exploracions en Penya Medoc, Tàrbena. (28-9-2019)

2019-11-02
Exploracions en Penya Medoc, Tàrbena. (28-9-2019)
 
Des de principis d’aquest 2019, i en haver acabat les tasques d’exploració en la zona de la serra del Capurutxo en La Font de la Figuera, i després de deixar lliure la mateixa, el Projecte de Catalogació de Cavitats de Penya Medoc en la Població alacantina de Tàrbena, va anar agafant forma. Per diferents qüestions, el inici de les exploracions en aquesta zona s’ha demorat en diverses ocasions al llarg de l’any, tot i haver obtingut la titularitat per part de la Federació Valenciana d’Espeleologia de la zona al principi del mateix.
 
Ara, i ja per fi, el passat dissabte 28 de setembre des del Club d’Espeleologia l’Avern, es van iniciar les exploracions en la zona de Penya Medoc, en Tàrbena. 
 
Per aquesta primera jornada en la nova zona l’objectiu escollit va ser la cavitat marcada per nosaltres com l’Avenc PM-1*. L’entrada a la gran fractura que forma la cavitat és de caràcter horitzontal , amb un recorregut d’uns 60 metres, i amb el sostre pràcticament en la seva totalitat a cel obert, atorgant a l’inici de la mateixa un aspecte molt cridaner. 
 
La cavitat ràpidament es desfona en una petita vertical d’uns 11 metres, encara que on realment la cavitat invita a mirar es a lo lluny, ja que la llargària i amplària de la fractura incita a realitzar un passamans per descobrir que hi ha més enllà, on els nostres frontals no arriben. Descendint la primera vertical, ens vam trobar de seguida amb una segon vertical, també de modestes dimensions. Ací vam tindre que desplaçar la instal•lació per tal d’evitar la caiguda de pedres. Ja en la capçalera d’aquest segon pou vam poder apreciar l’elevada humitat que hi havia en l’avenc, formant una densa boira, segurament degut a les fortes pluges passades.
 
Ja en la base d’aquesta segon vertical, la cavitat ens va oferir dues possibilitats de continuació. La més evident descendia per una rampa de cudols i pedres fins a una vertical d’uns 7 metres prou estreta i ventilada. Des de la capçalera d’aquest pouet, i en horitzontal vam entreveure com la fractura ampliava les seves dimensions. Aquest augment de les dimensions, unit a la petita corrent d’aire que notàvem, ens va animar a forçar un tram llarg i estret per tal d’arribar al punt on la fractura s’eixamplava. Després de no poques malediccions i enganxons, vam aconseguir forçar el pas, arribant a un lloc on la fractura adoptava dimensions molt més còmodes, però, que malauradament als 20 metres de recorregut es tancava completament. 
 
Topografiant tot aquest sector profund de la cavitat, vam tornar a la base de la segon vertical per tal de continuar amb l’exploració. La segon opció que teníem per continuar, era el remuntar un poc fins un punt on la cavitat pareixia finalitzar de sobte. Tant sols dos petites incògnites ens van fer albergar alguna esperança de continuïtat. La primera es tractava d’una estretor descendent que va finalitzar súbitament. Per a la segon opció vam tindre que realitzar una escalada entre blocs, alguns d’ells inestables, fins que –i a pesar de entreveure algun pas penetrable- la seguretat i el sentit comú, ens van fer aturar la progressió donat el perill real d’ensorrament. 
 
Així, vam donar per concloses les tasques en aquesta jornada en l’Avenc PM-1, sortint al exterior al temps que topografiàvem la cavitat, i revisàvem qualsevol possible incògnita. Al sortir al exterior, i en arribar a la capçalera de la primera vertical, novament la idea d’un llarg passamans cap a l’obscuritat agafava força, però, eixa tasca tindrà que esperar a pròximes jornades d’exploracions en Penya Medoc.
 
 
 

 
*Cal assenyalar que la numeració atorgada a les cavitats per nosaltres, corresponen a l’ordre que han sigut localitzades les mateixes durant el desenvolupament de les nostres tasques, i estan englobades únicament en el context del nostre Projecte de Catalogació. Aquesta numeració no correspon necessariament, a altres efectuades per altres grups o persones en temps passats.
 
El nostre Projecte de Catalogació de Cavitats de Penya Medoc té com a objectiu final la publicació d’un complet estudi tant de la zona com de les pròpies cavitats, en el mateix serà on ja és correlacionaran les diferents nomenclatures, numeracions i toponímies existents  en les cavitat de la zona.
 

 
 
 
Text i fotografia per Vicent Sanchis.