ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

Avenc O-2 de la Serra d’Oltà

2020-11-14
Avenc O-2 de la Serra d’Oltà
 
L’any 2017, i des del Club d’Espeleologia l’Avern, es van impulsar els treballs de catalogació i exploració de cavitats en la serra d’Oltà. Aquesta serra alacantina, situada entre els termes de Calp i Benissa, forma una plataforma calcària aïllada de les serres del voltant. Les característiques càrstiques pròpies de la zona, la fan un terreny de joc ideal per a nosaltres els exploradors, trobant fins aleshores un bon grapat de cavitats, amb fondaries importants, dintre del context del territori valencià.
 
La llarga aproximació fins a la zona d’interès, la manca d’atractiu de les cavitats, tant en lo esportiu com en lo paisatgístic –les cavitats d’Oltà, per regla general son caòtiques, estretes i perilloses- i perquè no, la poca predisposició a l’exploració pura i dura de la majoria del col•lectiu espeleològic, han fet que aquesta zona quedés relegada l’oblit. 
 
Les primeres exploracions en la serra d’Oltà varen ser efectuades per espeleòlegs del Centre Excursionista d’Alacant en l’any 1967, catalogant, explorant i topografiant algunes de la cavitats existents. Posteriorment en la dècada dels anys 70 del passat segle –tal i con havem comprovat en les pintades que havem trobat en alguns dels avencs- visiten les cavitats diversos grups. Recentment espeleòlegs del G.I.M. d’Elx, visiten i realitzen la topografia de l’Avenc del Pinet. 
 
Situat molt a prop dels Avencs O-3 i O-4, i desenvolupat en una fractura paral•lela als mateixos, l’Avenc O-2 es tracta d’una cavitat sense cap interès espeleològic, més allà del propi context geològic en el que es desenvolupa. 
 
Formada a expenses d’una fractura, la cavitat es tracta d’una depressió tectònica amb forma casi circular, on l’acció de dissolució de l’aigua ha jugat un paper secundari. En el seu extrem Sud, i després de davallar uns escalons rocosos, un curt conducte col•lapsat per blocs  deixa entreveure una continuació, però, l’extrem risc d’ensorrament fa descartar tant el forçar el pas com la seva desobstrucció. 
 

En l’actualitat els treballs d’estudi, i les exploracions continuen en la serra d’Oltà, les presents línies son un avanç d’aquestes tasques. Els resultats tant de l’Avenc O-2, com de la resta de cavitats localitzades en la serra d’Oltà, es voran notablement ampliades al finalitzar els treballs.  


 
 
 
 
 

Atenció!!! Les cavitats explorades en la serra d’Oltà per part del Club d’Espeleologia l’Avern, i segons el criteri dels mateixos exploradors, no tenen cap interès esportiu, encara que al observar la topografia puga semblar el contrari. Aquest article no pretén ser una invitació i/o suggeriment a visitar aquestes cavitats. 

Atenció!!! Aquest article té un caràcter purament informatiu, i de divulgació. Les cavitats explorades fins ara en la serra d’Oltà tenen un nexe en comú, totes son caòtiques i amb un gran perill (real) de caiguda de pedres i cudols, en definitiva son cavitats poc atractives i perilloses. Els exploradors no recomanem la seva visita en cap cas.
 
Atenció!!! Durant les nostres exploracions en la serra d’Oltà, s’han utilitzats sempre ancoratges de tipus recuperables (rosca-pedra), en cap cas s’han utilitzat ancoratges expansius fixes. Els ancoratges existents en algunes de les cavitats, en la majoria dels casos es troben en un estat lamentable i/o inservibles. Si algú, i després de lo exposat anteriorment, encara decideix visitar alguna de les cavitats de la serra d’Oltà, deu d'assumir la seua responsabilitat.
 

 

Text i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.