ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-36

2020-04-13

PO-36

Toyu l'Agua

L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en la zona. 

El Toyu l’Agua (PO-36) és una cavitat coneguda pels pastors de Tordín des de sempre. Utilitzada per ells per guardar el bestiar, i per a la maduració del formatge, encara que segons les seves pròpies paraules, la constant i gelada corrent d'aire que trobem a la cavitat, madurava massa de pressa els formatges, fent-los malbé. Motiu pel qual va quedar en desús la cavitat per a aquest fi.
 
 
Entrada al Toyu l'Agua (PO-36)
 
La cavitat és una surgència activa, amb un curs d'aigua gairebé constant, encara que de cabal escàs. Tot i que després de fortes pluges -i segons els pastors- descarrega gran quantitat d'aigua. Els mateixos creuen que l'aigua que penetra per la Cova de la Grallera (PO-28) sorgeix pel Toyu de l'Aigua (PO-36), encara que per les nostres observacions seria més probable que les aigües que sorgeixen per aquest últim, corresponguin a la captades pels punts d'absorció que trobem a Tordín, la Cotiñosa i Trasdeltoyu. Tot i que per confirmar aquesta hipòtesi, caldria utilitzar traçadors.
 
El Toyu l’Agua, es presenta davant l’explorador amb una gran entrada de forma gairebé circular, i amb clara morfologia freàtica. Una sala de grans dimensions, amb els sostres a gran alçada, i amb grans formacions, ens ofereix diverses possibilitats de continuació. Cal destacar la gran quantitat d'excrements de bestiar acumulat a terra d'aquest sector de la cavitat.
 
 
Formacions a l'interior del Toyu l'Agua (PO-36)
 
Si ens dirigim cap a direcció Est, la cavitat continua amb grans dimensions, fins que en un extrem queda col·lapsada per grans blocs. Aquests grans blocs semblen procedir de l'enfonsament de la volta. Aquest enfonsament sembla estar relacionat amb el Torco los Ciegos (PO-35), cavitat molt propera al Toyu l’Agua. A l'altre extrem d'aquest sector, la cavitat de mica en mica, redueix les seves dimensions fins a passar a ser un estret meandre de fang, el qual finalitza en un embornal impenetrable.
 
 
Exploració en el Meandro de Barro, el qual finalitza sense cap possibilitat de continuació.
 
Tornant a l'entrada de la cavitat, direcció Oest la cavitat es bifurca. En direcció Sud, podem pujar una rampa de forta inclinació, que ens condueix a una nova bifurcació. En aquest punt la cavitat presenta grans i cridaneres formacions. Si continuem pel camí més evident que cal seguir, ens trobarem amb diverses possibilitats. Un conducte ampli, i de forta inclinació, i amb direcció Nord finalitza bruscament. Si continuem per aquest sector, entre formacions i passos estrets, arribarem a una sala de forta inclinació amb abundants formacions. Superant un exposat ressalt en lliure, arribarem a un meandre fòssil, que, amb continu descens, ens situa en un P-10 que desemboca a una de les grans galeries de la cavitat.
 
 
Zona final del conducte per on circula el petit curs actiu que sorgeix de la cavitat, y on finalitza la mateixa.
 
Tornant a la galeria inicial, i al seu extrem final, un conducte amb forta inclinació, similar i paral·lel a l'anterior descrit, ens permet connectar amb la gran galeria d'entrada just abans d'iniciar-se l'estret conducte que dóna continuïtat a la cova. 
 
Aquest conducte, pel qual circula el petit curs actiu que sorgeix de la cavitat, i en el què apreciem una gèlida corrent d'aire, és en el seu inici de reduïdes dimensions, per anant poc a poc ampliant la seva mida. En aquest punt trobem les restes de les formatgeres, on els pastors van intentar maurar els seus formatges sense èxit. Seguint una clara directriu Nord-Oest, el conducte, i gairebé sense variar les seves dimensions -només en algun punt on les dimensions es redueixen fins a formar alguna gatera- ens condueix a una sala de més amplitud, i on les accentuades formes d'erosió són la nota a destacar. Ací, en aquesta sala, i en un meandre inundat i sense possibilitat de continuació, finalitza el Toyu l’Agua.
 
 
Contrallum en la boca del Toyu l'Agua (PO-36).
 
Tant sols un estret meandre penjat a uns 5 m d'alçada, cabria la possibilitat de trobar una continuïtat. Cal destacar que el nivell freàtic que marca el meandre inundat del Toyu l'Aigua, coincideix gairebé a cota, amb el nivell del pou inundat de la Torca de Trasdeltoyu (PO-40 i PO-41), posant de manifest una clara relació entre les dues cavitats i la seva localització.
 
El Toyu l’Agua (PO-36) ofereix uns resultats de +31 m de desnivell, i 361 m de desenvolupament horitzontal. Exploració finalitzada.
 
 

 
 
 

 
Text, fotos i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.